EĞİTİM VE ÖĞRETİM
EĞİTİM - ÖĞRETİM

Aydil İlkokulu Çengelköy, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış ilköğretim müfredatı çerçevesinde çoklu zeka sistemi kullanılarak hazırlanmış özel bir eğitim programı uygulanmaktadır.


Programımız, çocuklarımızın zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal gelişimizi ortaya çıkaracak etkinlikler planlanarak tasarlanmıştır. Okulumuz her bir çocuğun değişik ihtiyaç ve ilgi alanlarına karşı duyarlıdır. Konular öğrenmede araç olup eğitimimiz bireyseldir.


 


Eğitim programımız beş temel anlayışa dayanır.


* Tüm branşlarda akademik bilginin en efektif şekilde edinimi;


* Etkin yöntemlerle yabancı dil kazanımı ve güncel yaşamda kullanımı;


* Eğitimin bir üst kademesine geçişe hazırlık;


* Hayatın her alanında faydalanılacak kültürel birikim ve sosyal paylaşımın sağlanması;


*Araştırmacı, üretken, sorumluluk bilinci yüksek bireylerler yetiştirilmesi.