ETÜT

Her öğrencimizin bireysel öğrenme becerisine odaklanan eğitim sistemimizde, 5. ve 6. sınıfımızda öğrencilerimizin bir önceki  eğitim sürecinde edindikleri bilgi donanımı  ve içinde bulunulan akademik programdaki seviyelerine göre temel derslerde etütler ve bireysel çalışmalarla desteklenmektedir. Öğrencilerimizin  az kontenjanlı sınıflarda, tüm branşlardaki eksik kazanımları hızlı bir şekilde gözlemlenebilmekte, sınıf ve öğrenci düzeyine göre dönemsel, akademik etütler planlanabilmektedir. 5. ve 6. sınıflarımızda düzenli periyotlarla yapılan deneme sınavları ile öğrencilerimizin LGS sınav sürecine adaptasyonları sağlanırken bireysel  raporlamalar ile desteklenmeleri sağlanmaktadır.


7. ve 8. sınıflarımızda Liseler Geçiş Sınavı (LGS) sınavına hazırlık sürecine giren öğrencilerimiz  sınıf düzeylerinin ve bireysel   durumlarının  haftalık olarak takip edildiği, yoğun bir akademik çalışma döneminin içine girerler. Bu yoğun programda, doğa içerisinde fiziki bir ortamda olmanın, az kişilik sınıflarda hızlı olarak geri bildirim alabilmenin avantajı ile maksimum olarak verim elde edebilme şansına sahip olurlar. Gerek derslerde gerekse deneme sınavlarında, öğrencilerimizin bireysel çalışmaları öncesi, çalışma anı ve çalışma sonrası  sahip olabildikleri yanıltıcı bilgi veya tekniklerle yaptıkları hatalarını görerek  öğrenme fırsatına dönüştürmeye çalışmaktayız. Tarama testleri, ara değerlendirme sınavları, izleme sınavları, sınav sürecine uygun olarak düzenlenen etütler ile LGS sürecinde hedeflerine ulaşabilmeleri amaçlanmaktayız.