DERSLER

Aydil Ortaokulunda, öğrencilerimiz doğa içerisinde , 10 kişilik sınıflarda alanında tecrübeli öğretmenlerimizle yeni bir dört yıllık döneme adım atarlar. Bu yeni dönemde ,  5. Sınıftan itibaren 8. sınıfa kadar, tüm öğrencilerimize bir sonraki eğitim dönemine geçmeden  ana branşlarda kazandırmak istediğimiz temel hedeflerimiz;


                                           
Matematik                                     1.   Problem Çözme Becerisine sahip


                                                      2.   İlişkilendirme Becerisine sahip


                                                      3.   İletişim Kurma Becerisine sahip


                                                      4.   Akıl Yürütme Becerisine sahip
Türkçe                                           1.   Yaratıcı  düşünen


                                                      2.   Eleştirel düşünen,


                                                      3.   İletişim kuran,


                                                      4.   Kişisel ve sosyal değerlere önem veren,
Fen Bilgisi                                     1.   Günlük yaşamda karşılaştıkları bilimsel olaylarıdaha iyi kavrayan,


                                                      2.   Bu bilimsel olayları yorumlayan,


                                                      3.   Küresel ısınma, çevre bilinci gibi dünya sorunlarında farkındalık sahibi,                    


 


Sosyal Bilgiler                                1.   Atatürk İlke ve İnkilaplarını benimseyen,


                                                       2.   Türk tarihini ve kültürünü kavrayan


                                                       3.   Temel demokratik değerlerle donatılmış ve insan haklarını uygulayan,


                                                       4.   Yaşadığı çevreye duyarlı,


                                                       5.   Bilgiyi günlük hayat ile ilişkilendiren,


                                                       6.   Sosyal yaşamda etkin, üretken,


                     


Bilişim Teknolojileri                       1.   Temel teknik bilgilere ve işletim sistemine hakim,


                                                       2.   Bilgisayarın tüm donanımı hakkında bilgi sahibi,


                                                       3.   İnternet teknolojilerini kullanarak aradığı bilgiye ulaşan,


                                                       4.   Office programlarını kullanarak belge düzenleyen,sunum yapan,


                                                       5.   Bilgisayar teknolojilerinde öğrendiklerini diğer derslerinde de


     kullanan, bireyler olarak görebilmektir.